slide3

Sığınma Hukuku

Türkiye son yıllarda dünyanın en fazla mülteci ve sığınmacısına ev sahipliği yapan ülkesi durumundadır. Buna karşılık yaşamlarını kurtarmak veya başka nedenlerle Ülkemize gelmek zorunda kalan kimselerin hakları da yasalarla korunmaktadır. Bu bağlamda yabancıların anayasal sistemde garanti edilen özgürlük ve mülkiyet hakları, ailevi durumlarına ilişkin hukuki uyuşmazlıklar, aile birleşimi amaçlı ikamet taleplerinin gerekirse yargısal mekanizmalardan yararlanarak elde edilmesi konusunda uzman hukukçular olarak gereken hukuki hizmeti vermekteyiz. Yabancıların en çok karşı karşıya kaldıkları sınırdışı edilme gibi hallerde hızla harekete geçilmesi gerektiğinden önceden bağlantı kurulmalıdır. Yabancıların hakları yasaların izin verdiği ölçüde yargının diğer aşamalarının yanı sıra yüksek mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde takip edilir.