slide3

İnsan Hakları Hukuku

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaşam hakkı başta olmak üzere kişi güvenliği, uzun tutukluluk, mahkemeye erişim hakkı, özel hayatın gizliliğini ihlali, başvuruları yapılır.